Αναζήτηση Ημερομηνιών Εξέτασης Θεωρητικού και Πρακτικού
Περίοδος*:
Υποψήφιος
Α.Φ.Μ*:
Επώνυμο*:
Όνομα*:
Όνομα Πατρός*:
Ειδικότητα*:
Κωδικός Επιβεβαίωσης*:

Σημείωση: 1) Στο πεδίο ΕΠΩΝΥΜΟ ζητούνται τουλάχιστον οι 3 πρώτοι χαρακτήρες. .
        2) Στα πεδία ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ζητούνται τουλάχιστον οι 2 πρώτοι χαρακτήρες.
        3) Το * υποδεικνύει υποχρεωτικά πεδία

 Η ενημέρωση μέσω της εφαρμογής "Πού δίνω εξετάσεις"  αφορά 

αποκλειστικά τις ειδικότητες που εξετάζονται σε κάθε φάση.