Αναζήτηση Αποτελεσμάτων Υποψηφίου
Περίοδος*:
Υποψήφιος*: Α.Μ.Κ*
Επώνυμο*
Όνομα*
Όνομα Πατρός*
Όνομα Μητρός*
Κωδικός Επιβεβαίωσης*:

Σημείωση: 1) Στο πεδίο Α.Μ.Κ. «Αριθμός Μητρώου Καταρτιζομένου» εισάγετε τον αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) την οποία έχετε παραλάβει
            από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης - και ΟΧΙ τον Αριθμό Πρωτοκόλλου έκδοσης της Β.Ε.Κ.
        2) Στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ζητούνται οι 3 πρώτοι χαρακτήρες.
        3) Στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ζητούνται οι 2 πρώτοι χαρακτήρες.
        4) Στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ζητούνται οι 2 πρώτοι χαρακτήρες.


Τα αποτελέσματα του Θεωρητικού Μέρους δίνονται με άριστα το 20. Επομένως, οι βαθμοί από 10 και πάνω θεωρούνται επιτυχείς.

Θα πρέπει στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας να έχετε απενεργοποιήσει την δυνατότητα αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (pop-up blocker).
Για Google Chrome:   Πατήστε εδώ.
Για Internet Explorer:  Πατήστε εδώ.
Για Firefox:                 Πατήστε εδώ.