Εκτύπωση Βεβαίωσης - Πιστοποιητικού Υποψηφίου
Περίοδος*:
Υποψήφιος
Α.Φ.Μ*:
Επώνυμο*:
Όνομα*:
Όνομα Πατρός*:
Ειδικότητα*:
Κωδικός Επιβεβαίωσης*:

Σημείωση: 1) Στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ζητούνται οι 3 πρώτοι χαρακτήρες.
        2) Στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ζητούνται οι 2 πρώτοι χαρακτήρες.
        3) Το * υποδεικνύει υποχρεωτικά πεδία


Για τυχόν απορίες σχετικά με την έκδοση Βεβαιώσεων, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210-2709033, 210-2709117 και 210-2709102 και ώρες 09:00-17:00.

Θα πρέπει στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας να έχετε απενεργοποιήσει την δυνατότητα αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (pop-up blocker).
Για Google Chrome:   Πατήστε εδώ.
Για Internet Explorer:  Πατήστε εδώ.
Για Firefox:                 Πατήστε εδώ.